Használati-kezelési útmutató. Homlokzati nyílászárókhoz

Termékeink szavatossági ideje a ptk. vonatkozó rendelkezése szerint.

A szavatosság és jótállás vonatkozik:

 • A nyílászáró valamennyi elemének helyes működésére,
 • Üvegek tömítésére,
 • A szerkezet megfelelőségére,
 • A nyilatkozatban rögzített teljesítmény jellemzőkre
 • A szavatossági igény nem érvényesíthető:

 • nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
 • szakszerűtlen tárolás, beépítés,
 • karbantartás elmulasztása,
 • nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
 • a vásárlás vagy a beépítés után keletkezett külső mechanikai sérülések esetén. Az esetleges hibák a vásárlás helyén írásban jelenthetők be


 • Figyelem! Felhívjuk a kedves vásárlók figyelmét, hogy az újépítésű lakásoknál az első és második fűtési szezon alkalmával a nyílászárók felületén fokozott páralecsapódás tapasztalható, amely garanciális hibára nem vezethető vissza. A fokozott páralecsapódás a vizes építési technológiából adódó (vakolás, aljzatbeton, festés) nedvesség következménye, amelyet rendszeres átszellőztetéssel vagy az üvegen kicsapódó pára letörlésével lehet mérsékelni.

  Tisztelt Vásárló! Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.

  Tárolás és kezelés

 • Az ablakok, erkélyajtók üzemileg szerelt kivitelben kerülnek forgalomba. Kérjük a csomagolóanyagot környezet tudatosan kezelje.


 • Szállítás közben óvja a szerkezeteket az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja. Saját szállítás esetén a szállításból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.


 • A vasalatokat beszerelés után és azt követően időnként be kell állítani, nem megfelelő záródási erő vagy akadályozott működés esetén. A vasalatok "elállítódása" a szárnyak becsapódásának következménye, nem tartozok a szavatosság körébe.


 • A bejárati ajtó zárásához a kilincset kb 30°-ban meg kell emelni, majd a kulcsot ez után lehet elforgatni és az ajtót bezárni.. Nyitásnál a kulcs szabadon elforgatható és az ajtó nyitható. A vasalatokat 4-es imbuszkulcs segítségével lehet szabályozni. Az első alkalommal a szabályozáshoz kérje szakember segítségét.
 • Beépítési követelmények

  A termék kizárólag falazást követően az előre elkészített falnyílásba építhető be! A beépítési mód kizárólag az utólagos elhelyezés. A tokszerkezet és a falnyílás közötti hézag 5 és 15 mm között legyen. Ablakok és erkélyajtók és bejárati ajtók beépítése és a beállítás menete:

 • 1.A szárnyat leemeljük a tokról (bukó-nyíló szerkezetnél a bukóollót ki kell akasztani a szárnyból bukó helyzetben).


 • 2.A A tokot behelyezzük a falnyílásba, fa alátétekkel és ékekkel elvégezzük a beállítást a következők betartásával: az alsócsapos vízszintes legyen, a tok álló elemei függőlegesek legyenek két irányból beállítva,
 • a pontos beállítás után ékekkel rögzítsük a tokot.

 • 3.A A szárnyat felhelyezzük a tokra, zárás és nyitáspróbát végzünk. Szükség esetén a vasalatrendszernél alkalmazható lehetőségekkel az ablakszárnyak beállítását elvégezzük.


 • 4.A A szárnyat leemeljük a tokról.


 • 5.A Elvégezzük a tok végleges rögzítését. Rögzítési helyek: Függőleges tokelem: alul, fölül és közben annyi helyen, hogy a rögzítések közötti távolság maximum 50 cm lehet. Vízszintes tokelem: a rögzítések távolsága a függőleges tokelemtől és egymástól maximum 50 cm lehet
 • Rögzítési helyek:

  Tokra szerelt (tok beállítása előtt) beépítő vas és falba tiplizett csavar (kereskedelemben kapható) segítségével,

  Tokon keresztüli rögzítés tipli és csavar segítségével (a beállított tokot ki kell venni a falnyílásból, hogy a tiplik elhelyezhetők legyenek és visszahelyezéskor figyelni kell, hogy pontosan oda kerüljön vissza),

  Tokon keresztüli rögzítés speciális tokrögzítő csavar (falazó anyagnak megfelelő típus) segítségével,

  Végleges rögzítés PUR habbal:

  A tokok 90 cm-es hosszúság fölött középen kitámasztjuk függőleges és vízszintes irányban is, hogy a hab ne tudja összenyomni, PUR habbal kitöltjük a tok és falnyílás közötti rést, betartva a hab alkalmazására vonatkozó előírásokat. A hab kikeményedése utána a kitüremkedő részek levághatók.

  A szárnyat felhelyezzük a tokra és az esetleg szükséges finom beállításokat elvégezzük. A beépítése után végzett vakolási munkák során meg kell akadályozni a vasalatok szennyeződését. A bejárati ajtó beépítésénél ügyeljünk a küszöbsík megfelelő meghatározására figyelembe véve a burkolat szintjét is.

  A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT AZT KIZÁRÓLAG SZAKEMBER SZERELJE BE!

  KÉSZFELÜLETŰ A TERMÉK,FELÜLETKEZELÉST NEM IGÉNYEL

  FELÜLETKEZELÉS NATÚR FELÜLETKEZELETLEN TERMÉKNÉL:

  Felületkezelés,karbantartás és tisztítás

  A nyílászárók tisztítását az üzletekben kapható karcmentes, semleges hatású tisztítószerekkel lehet végezni a rajtuk feltüntetett útmutató szerint

  Évente legalább egy alkalommal szükséges:

 • A vasalatok olajozása,
 • A működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása a beállításnál leírt módon,
 • A gumitömítés kezelése szilikonnal vagy glicerinnel a rugalmasság megtartásának érdekében


 • Végfelhasználás és szerkezeti elemek cseréje:

  A termékcsoport felhasználási területe,lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények.

  A főbb szerkezeti elemek cseréje,( pántok, tömítés, tömítő profil, üveg)a szerkezeti elemek károsodása nélkül lehetséges.

  A csere során ügyelni kell arra, hogy a felület ne sérüljön.

  A szerkezeti elemek cseréjét csak szakember végezheti aki felel az általa végzett tevékenységért!  Használati biztonság:

  A nyílászárók működtetése során ügyelni kell arra, hogy azokat csak akadálymentesen szabad nyitni és zárni. Súrlódás vagy akadályozott működés esetén a pántokat be kell állítani, a szárnyakat túlfeszíteni nem szabad.

  A szárnyakat 5 Kg-nál nagyobb mértékben túlterhelni nem szabad.

  Bármely szerkezeti elem sérülése vagy meghibásodása esetén haladéktalanul intézkedni kell a javításról az esetleges személyi sérülések megelőzése érdekében.